Kaikkien rahoittajien logot
Tutkintovienti kuvituskuva

PROJEKTIOSAAMINEN

Projektiosaaminen on tärkeä taito tämän päivän työelämässä. Projekti on ainutkertainen kokonaisuus, jolla on määritelty aikataulu, tavoite ja resurssit. Etenkin ulkoisen rahoituksen hakeminen projektitoimintaan on erityisosaamista, jolle on kysyntää.  

Projektien suunnittelu ja johtaminen vaatii suurien kokonaisuuksien hahmottamista, organisointikykyä, tiimityöskentelytaitoja ja monien projektityökalujen hallintaa. Tältä sivulta pääset aiheen alkuun. 

 

 

 

VIDEO

WORKLIFE COACH
MATERIAALIA

LINKKEJÄ

KITEYTYKSET
WORKLIFE COACHILLE

Kumppanuusyhteistyö korkeakouluhankkeessa

Videossa Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteisen Digiura-hankkeen työntekijät haastattelevat Lapin ammattikorkeakoulun kumppaneita osaamisen kehittymisestä kumppanuussuhteessa. Haastateltavina ovat Lapin yliopiston alumni ja Lappset Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo sekä Marjetas Academy Oy:n toimitusjohtaja Jari Marjeta.

Katso video (avautuu uuteen välilehteen)
Kesto 19 minuutia 56 sekuntia

WORKLIFE COACH MATERIAALIA

Worklife Coach -materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja muokattavissa omaan käyttöön. 

Projektin ideapaperi: ideapaperi tiivistää projekti-idean helposti muille esitettävään muotoon ja samalla ohjaa pohtimaan olennaisimmat asiat projektista. Tässä tehtävässä ideapaperi työstetään valmiille canvas-pohjalle.

Ideapaperitehtävä
Ideapapericanvas

Pitchaus suunnittelupohja Pitchaus on myyntipuhe, jossa esitellään projekti, hanke, tuote, idea tai palvelu lyhyessä ja tiiviissä muodossa. Valmistautuminen etukäteen on tärkeää. Suunnittele hyvin, ja harjoittele!

Hyvä viestintä projektissa on tärkeää. Perehdy Elina Kreusin koostamiin vinkkeihin projektiviestinnästä.

Projektin viestintäsuunnitelma: Projektin aikana sen toimenpiteistä ja tuloksista on tärkeää viestiä. Tätä varten tarvitaan viestintäsuunnitelma, jonka laatiminen alkaa ydinviestin määrittelystä ja kohderyhmien valitsemisesta. Tässä tehtävässä viestintäsuunnitelma laaditaan valmiille taulukkomuotoiselle pohjalle.

Viestintäsuunnitelmatehtävä
Viestintäsuunnitelmapohja

LINKKEJÄ

Projektien suunnittelu ja toteutus

Projektisuunnittelun ja -hallinnan opas (englanniksi) kattaa koko projektisyklin ideoinnista seurantaan. EU Project Planning and Management Handbook

Projektisyklistä ja tavoitteellisesta projektisyklistä: PCM-projektiajattelu. Projektipalvelut Tutkimus- ja kehityskeskus (docplayer.fi)

Project Management visually – with Mike Griffiths. Visuaalinen tapa hahmottaa projektinhallintaa.

Projektisuunnittelun ja hallinnan työkaluja

YouTube: What is a Gantt chart? Gantt -kaavio auttaa hahmottamaan projektin sisältöjä ja aikatauluja.

Projektinhallintatyökalu – 8 suosittua vaihtoehtoa esittelyssä – Softia.fi 

Projektiviestintä

Hankeviestinnän käsikirja tarjoaa näkemyksiä sekä hankearkeen sovellettavia käytännön työtä helpottavia apuja ja vinkkejä. Kirjoittajien joukossa on projektipäälliköinä toimivia eri alojen lehtoreita, viestinnän asiantuntijoita, eri rooleissa olevia projektityöntekijöitä sekä pitkän linjan hankeammattilaisia.

Riikka Wallin: 7 askelta onnistuneeseen asiantuntijablogikirjoitukseen

Design Inspis: Näin hankeviestintä onnistuu – 7 vinkkiä

Riitta Suominen Viisi vinkkiä ammattimaiseen someviestintään – Kielikello

Tiimityöskentely

ProAkatemian artikkelit 

Itsensä ja muiden johtaminen

Digitiimi: Tulevaisuuden yhteisöllisen etätyön johtaminen. Tulevaisuuden etätyö ja työelämä, Perttu Pölönen, Näkökulmia tulevaisuuden digitaalisiin työympäristöihin, Riikka Gassen, Etätyön ja yhteisöllisyyden johtaminen, Ulla Vilkman.

Digitiimi: Aivot etätyössä (5/2022). Webinaarin aiheena oli etätyö, digityö ja verkossa toimiminen. Asiantuntijana oli aivotutkija Minna Huotilainen. 

 Digitiimi: Etäpikkujoulut digitaalisen työn muotoilun äärellä (12/2022). Etäpikkujouluissa pureuduttiin operatiiviseen, reflektiiviseen ja sosiaaliseen työaikaan ja niiden käytänteisiin verkossa, etänä, diginä.

DigiBagi: ajanhallinta. Oman ajankäytön hallinta on tärkeä opiskelutaito, ajankäytön suunnittelu sujuvoittaa opiskelua.

DigiBagi: kognitiivinen ergonomia. Tietoa siitä, miten tiedolla työskentely kuormittaa aivoja, palautumisesta, aivoterveyden edistämisen tavoista. 

KITEYTYKSET WORKLIFE COACHILLE

Projektiosaaminen on erittäin tärkeää monella alalla tämän päivän työelämässä. Worklife coachin on hyvä perehtyä ainakin näihin aiheisiin:

  • Projektien suunnittelu ja toteutus
  • Projektiviestintä
  • Tiimityöskentely
  • Itsensä ja muiden johtaminen