Kaikkien rahoittajien logot
Tutkintovienti kuvituskuva

VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN

Vuorovaikutusosaamisen tarve korostuu nykypäivän työelämässä ja se on esimerkki geneerisestä, siirrettävästä osaamisesta. Näitä taitoja voidaan kehittää, sanoittaa ja vahvistaa monipuolisesti opiskelujen aikana. Tutustu vinkkeihin, miten huomioida ja tukea vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä jännittämistä erilaisissa opiskelu- ja ohjaustilanteissa. 

OPISKELIJAN YKSILÖLLINEN KOHTAAMINEN

Millaista vuorovaikutusosaamista tarvitaan erityisesti lähi- tai etäohjaustilanteissa? Mitä ohjaamisessa merkitsevät kuuntelemisen ja kysymisen taidot? Kuinka huomioida opiskelijan jännittämistä ja kuinka suhtautua omaan jännittämiseen?

RYHMÄN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMINEN

Kuinka tukea ryhmän vuorovaikutusta? Miten rakentaa psykologista turvallisuutta ryhmässä? Entä minkälaisin viestintäteoin voi lisätä ryhmän luottamusta?  

teksti