Kaikkien rahoittajien logot
Tutkintovienti kuvituskuva

OSAAMISEN SANOITTAMINEN

Oman osaamisen sanoittaminen voi tuntua haastavalta, mutta se on tärkeää esimerkiksi työhakemusta kirjoittaessa. Muista, ettei opiskelijan osaaminen suinkaan rakennu ainoastaan ammatillisten saavutusten ja kokemusten varaan, vaan siihen kuuluvat myös yleiset työelämätaidot sekä henkilökohtaiset vahvuudet ja kyvyt. 

PODCAST

VIDEO

WORKLIFE COACH
MATERIAALIA

LINKKEJÄ

KITEYTYKSET
WORKLIFE COACHILLE

POHDINTOJA TYÖELÄMÄN SUPERVOIMISTA

Digiuralla -podcastissa Digiura-hankkeen asiantuntijat keskustelevat Valjasta supervoimasi tulevaisuuden työelämätaidoiksi -tapahtuman jälkimainingeissa.

Podcacastissa keskustelemassa Lapin yliopistolta Elina Kreus ja Satu Peteri sekä Lapin ammattikorkeakoulusta Tiia Ahola, Eeva Helameri, Anna-Sofia Konttaniemi ja Kaisa Pyykkönen.

Kuuntele podcast, kesto 31 minuuttia 15 sekuntia
Lue podcast tekstinä (avautuu uuteen välilehteen)

MIKSI TEHDÄ OSAAMISESTA NUMEROA JA
ASIANTUNTIJASTA BRÄNDIÄ?

Emmi Harjuniemi on empaattinen asiantuntijabrändääjä, joka puheenvuorossaan tuo esille oman osaamisen tunnistamisen ja esiin tuomisen merkityksen nykyajan työelämässä.

Emmi Harjuniemen puheenvuoro on tallennettu Valjasta supervoimasi tulevaisuuden työelämätaidoiksi -tapahtumassa 11.10.2023

Katso video (avautuu uuteen välilehteen)
Kesto 35 minuuttia 2 sekuntia

LUOVUUS JA EMPATIA – TYÖELÄMÄN SUPERVOIMAT

Katariina Imporanta on Kaltio Creativen toimitusjohtaja, jonka intohimona on asioiden kiteyttäminen sekä lempeyden ja luovuuden tuominen mukaan työelämän ytimeen.

Katariina Imporannan puheenvuoro on tallennettu Valjasta supervoimasi tulevaisuuden työelämätaidoiksi -tapahtumassa 11.10.2023

Katso video (avautuu uuteen välilehteen)
Kesto 29 minuuttia 43 sekuntia

WORKLIFE COACH MATERIAALIA

Ammatillisen osaamisen arviointitaulukko

Ammatillisen osaamisen arviointitaulukko Tällä taulukolla opiskelija pystyy helposti tunnistamaan ja arvioimaan omaa osaamistaan suhteessa substanssiosaamiseen, prosessiosaamiseen, kehittämisosaamiseen ja työyhteisöosaamiseen. Arviointitaulukko luo opiskelijan vastausten perusteella kaavion, jota voidaan hyödyntää osaamisen kehittymisen arvioinnissa.  

Taitokolmio

Taitokolmio on osaamisen tunnistamisen työkalu, joka kuvaa osaamisen rakentumista perusosaamisesta kohti osaamishuippua. Taitokolmio auttaa hahmottamaan sekä yksittäisiä taitoja että osaamisesta syntyviä laajempia kokonaisuuksia ja osaamisalueita: Taitokolmio-ohje (pdf) ja täytettävä Taitokolmiopohja (pdf)

Meta-CV

Meta-Cv tarkoittaa oman osaamisesi, kokemustesi ja ajattelusi dokumentaatiota, jota ei tavallisen ansioluettelon tapaan ole tarkoitus esitellä esimerkiksi työhaastattelussa, vaan se on dokumentti sinua itseäsi varten. Meta-CV:n tavoite on havainnollistaa, miten osaamisesi sekä ymmärryksesi ja ajatuksesi omasta osaamisestasi kehittyvät ajan kuluessa ja erilaisten kokemusten kautta: Meta-CV -ohje.

 

Ammatillisen portfolion rakentaminen

Portfolio on ansioluetteloa täydentävä työnhaun asiakirja, joka mahdollistaa osaamisen näkyväksi tekemisen sekä sanallisesti että erilaisen visuaalisen materiaalin avulla. Portfolion rakentaminen tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kertoa kokemuksestaan, osoittaa taitonsa ja esitellä itsensä monipuolisesti ammatillisena osaajana. Portfoliotyöskentelyn merkitys ei ole kuitenkaan ainoastaan työnäytteiden kasaaminen yksiin kansiin vaan se tarjoaa opiskelijoille myös tärkeitä työkaluja oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen, ammatillisen identiteetin ja -brändin rakentamiseen, itsetuntemuksen kasvattamiseen ja visuaaliseen tarinankerrontaan. Parhaimmillaan ohjattu portfoliotyöskentely auttaakin opiskelijaa työelämävalmiuksiensa kehittämisessä sekä henkilökohtaisten osaamispolkujensa rakentamisessa matkalla kohti kestävää työuraa.   

Ensimmäisestä ohjeesta löydät joukon vinkkejä, joiden avulla opiskelijaa voi ohjata ja tukea oman ammatillisen portfolionsa kokoamisessa. Toisesta ohjeesta löytyy opiskelijoille jaettavissa oleva muistilista oman ammatillisen-portfolion rakentamisen tueksi.  

Osaamisen tunnistamisen tueksi

Osaamisen tunnistamisen korttipakka auttaa tunnistamaan ja sanoittamaan osaamista. Kortteja voi käyttää niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelyssäkin. Korttien kysymykset auttavat pohtimaan, millaista osaamista niiden käyttäjällä on ja millä tavalla osaamista on mahdollista kehittää.

Osaamistetris auttaa osaamisen visualisoinnissa.

LINKKEJÄ

Omien vahvuuksien tunnistaminen

VAHTO -vahvuuskortit. Kortteja voidaan käyttää vahvuuksien tunnistamiseen, nimeämiseen ja kehittämismahdollisuuksien pohtimiseen. Korttien avulla voidaan myös pohtia, mitä vahvuudet merkitsevät ja kuinka ne näkyvät elämän eri tilanteissa (ihmissuhteet, opiskelu, työ) sekä miten niitä voi hyödyntää ja soveltaa.

Vahvuusperustaisen ohjauksen työkirja avaa vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen mallin, jonka avulla opetus- ja ohjaustyötä tekevät voivat tukea korkeakouluopiskelijoita tunnistamaan erityisvahvuuksiaan, määrittämään uratavoitteitaan ja onnistumaan opintojen ja työelämän välisissä siirtymissä.

Digivisio 2030 –podcast: Erilaiset oppijat Jakso 2: Erilaiset oppijat – YouTube Jatkuvan oppimisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa, mutta oman osaamisen täydentäminen voi olla haastavaa erilaisissa elämäntilanteissa. Jatkuvan oppimisen tukemisesta, oppivan elämäntavan vahvistamisesta ja osaamisidentiteettien rakentumisesta podcastin jaksossa keskustelevat Milma Arola Jotpasta ja Laura Paaso Oulun ammattikorkeakoulusta. Podcastin juontaa hankejohtaja Hanna Nordlund. 

Työhakemuksen laatimisen avuksi

Työkalupakki parempaan työhakemukseen Vinkkejä työhakemuksen laadintaan, apua kielenhuoltoon ja osaamisen sanoittamiseen.

Työhakemus – Duunitori Materiaaleja työhakemuksen laatimisen avuksi, esimerkiksi tietoa hyvästä työhakemuksesta, avoimesta työhakemuksesta, työhakemusmalleista. 

OivaTaito -sovellus

OivaTaito on työkalu, jolla voidaan visualisoida ja konkretisoida oma geneerinen osaaminen. Sovelluksen on tarkoitus tukea opiskelijan oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista sekä tunnistetun osaamispotentiaalin soveltamista emergentissä toimintaympäristössä ja verkostoissa. OivaTaito – ohjaajan ohjeet. 

KITEYTYKSET WORKLIFE COACHILLE

Osaamisen sanoittaminen voi aluksi tuntua vaikealta. Tärkeimmät asiat worklife coachin kannalta voidaan kiteyttää kahteen teemaan:

  • Vahvuuksien tunnistaminen 
  • Työkalupakki työhakemusta varten 

Näihin askeleisiin löydät apua ja työkaluja tältä sivulta!